біржовий

біржовий
-а́, -е́.
Прикм. до біржа 1). Біржовий крах. Біржовий бум. || Який здійснюється на біржі.
••

Біржова́ інтерве́нція — втручання держави, банків та великих підприємців в операції на фондових біржах з метою штучного впливу на курси цінних паперів.

Біржова́ котирува́льна комі́сія — орган біржі, який виявляє та публікує курси цінних паперів або ціни товарів, що знаходяться в обігу на біржі.

Біржова́ опера́ція — дії, що їх здійснюють брокери/дилери та/або фахівці біржі в процесі укладання біржової угоди.

Біржова́ па́ніка — найгостріший період біржової кризи, що характеризується різним падінням курсів акцій.

Біржова́ пози́ція — співвідношення між зобов'язаннями на підвищення та зобов'язаннями на зниження, що склалося на даний момент.

Біржова́ по́слуга — послуга, що надається клієнтам біржою або членами біржі для задоволення їх потреб, пов'язаних з біржовою торгівлею.

Біржова́ пре́мія — заздалегідь узгоджена неустойка, яку при терміновій угоді покупець акції сплачує продавцю, якщо у день розрахунку відмовляється від операції.

Біржова́ ра́да — орган управління біржею.

Біржова́ се́сія — тимчасовий інтервал біржового дня, протягом якого укладаються угоди.

Біржова́ спекуля́ція — угоди на біржі з цінними паперами або товарами з метою одержання спекулятивного прибутку від різниці між курсами у момент укладення та виконання угоди.

Біржова́ торгі́вля — торгівля товарами, валютою та цінними паперами за посередництва бірж.

Біржова́ уго́да — зареєстрований біржою договір (угода) про купівлю-продаж.

Біржова́ фі́рма — фірма, яка купила членство біржі і бере участь у роботі біржі як самостійна організація.

Біржова́ ціна́ — ціна товарів, що реалізуються через біржу.

Біржова́ я́ма — ділянка приміщення біржі, підлога якої знаходиться на більш низькому рівні, ніж підлога усього залу; місце, де дозволено укладати біржові угоди членам біржі.

Біржове́ бро́керське мі́сце — засвідчене володінням акцією акціонера біржі чи іншим способом, право на здійснення біржової торгівлі.

Біржове́ законода́вство — система нормативних актів, які регулюють діяльність бірж.

Біржове́ замо́влення — визначений правилами біржі письмовий або усний спосіб оголошення брокером/дилером відкритої пропозиції на купівлю чи продаж цінних паперів.

Біржове́ зве́дення — а) документ, в якому повідомляються дані про угоди по зареєстрованим цінним паперам на фондовій біржі; б) стрічка тикера, в якій повідомляється про угоди, зареєстровані на біржі.

Біржове́ зібра́ння — робочий сеанс членів біржі, протягом якого укладаються угоди з купівлі-продажу.

Біржове́ кільце́ (ринг) — а) ф'ючерсний ринок (особливо, коли мається на увазі будівля біржі); б) п'ятихвилинні періоди, протягом яких ведеться торгівля кожним окремим металом на Лондонській біржі металів.

Біржове́ коти́рування — реєстрація біржовими органами курсів цінних паперів.

Біржове́ ми́то — плата, що її стягує біржовий комітет з членів та відвідувачів біржі за право укладання біржової угоди.

Біржови́й аукціо́н — форма продажу товарів на біржі, за якою вихідною є ціна, що її призначає продавець, а товар дістається покупцеві, який запропонував найвищу ціну.

Біржови́й бум — різке, короткочасне підвищення курсу цінних паперів, валюти на біржі.

Біржови́й бюлете́нь — періодичний інформаційний орган біржі, який повідомляє про стан справ з купівлею-продажем цінних паперів та валюти.

Біржови́й відві́дувач — особа, яка не є членом біржі, але допущена за рішенням біржового комітету до здійснення біржових операцій.

Біржови́й і́ндекс — середній показник біржової активності, який узагальнює динаміку цін на цінні папери і свідчить про зміни в рівні цін за певний час.

Біржови́й коміте́т (ра́да) — постійний орган біржі, який відає її поточними справами.

Біржови́й контра́кт — договір про виконання угоди щодо поставки біржового товару проти оплати коштів.

Біржови́й крах — раптове різке падіння курсів цінних паперів на біржі, що викликає біржову паніку.

Біржови́й курс — продажна ціна цінного паперу, що знаходиться в обігу на біржі.

Біржови́й ма́клер — працівник, службовець біржі, який входить до складу її персоналу і веде торги.

Біржови́й нота́ріус — особа, яка засвідчує угоди та інші документи, що відносяться до біржового обігу.

Біржови́й о́біг — обсяг угод з цінними паперами або товарами, що були здійснені на біржі за певний період.

Біржови́й пода́ток — податок на біржовий обіг.

Біржови́й прибу́ток — дохід від торгівлі цінними паперами на фондовій біржі.

Біржови́й това́р — не вилучений з обігу товар певного роду та якості.

Біржові́ бро́кери — службовці або представники організацій – членів товарної біржі та біржових посередників, а також незалежні брокери.

Біржові́ заборо́ни — заборонені на біржі види діяльності, які можуть впливати на ціни.

Біржові́ посере́дники — брокерські фірми, брокерські контори та незалежні брокери.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "біржовий" в других словарях:

  • біржовий день (торговельна сесія) — визначений правилами біржі робочий день або період часу, протягом якого відбувається біржовий аукціон і фіксуються біржові курси, на рівні яких розпочинається укладення біржових угод на наступному аукціоні …   Глосарій термінів фондового ринку

  • позабіржовий — а/, е/. Який здійснюється поза біржею. •• Позабіржова/ торгі/вля операції з купівлі продажу цінних паперів, здійснені через торговців цінними паперами не на фондовій біржі …   Український тлумачний словник

  • брокер біржовий — особа, яка виступає як посередник між тими, хто продає, і тими, хто купує цінні папери на біржі …   Глосарій термінів фондового ринку

  • біржовий бюлетень — офіційне видання біржі, в якому публікуються курси цінних паперів та супровідна інформація, яка не може бути віднесена до конфіденційної або до такої, що згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню …   Глосарій термінів фондового ринку

  • біржовий індекс — середній показник біржової активності, який узагальнює динаміку цін на цінні папери і свідчить про зміни в рівні цін за певний час …   Глосарій термінів фондового ринку

  • біржовий контракт — договір про виконання угоди щодо поставки біржового товару проти оплати коштів, укладення якого є можливим лише між членами біржі за формою, встановленою правилами біржі …   Глосарій термінів фондового ринку

  • організаційно оформлений позабіржовий ринок — організація, що об’єднує торговців цінними паперами для надання послуг в укладанні угод щодо цінних паперів і при цьому не має на меті отримання прибутку …   Глосарій термінів фондового ринку

  • біржовий — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • аутсайдер — а, ч. 1) Підприємство, що не входить до монополістичних об єднань і веде з ними конкурентну боротьбу. 2) Біржовий спекулянт непрофесіонал. 3) Команда або спортсмен, що посідає одне з останніх місць у турнірній таблиці. 4) перен. Про кого , що… …   Український тлумачний словник

  • ведмідь — ме/дя, ч. 1) Великий хижий ссавець із незграбним масивним тілом, укритий густою шерстю. 2) перен., розм. Про незграбну, неповоротку людину. 3) розм. Суміш різних вин або суміш вина з чаєм чи кавою. 4) перен. Біржовий спекулянт, який отримує… …   Український тлумачний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»